Disclaimer

Werking van deze disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van WebAssen. Op alle diensten en aanbiedingen van WebAssen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Over de website van WebAssen

De website van WebAssen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat deze onjuistheden of onvolkomenheden bevat. WebAssen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens eventuele fouten of onjuistheden in de informatie op de website. Het gebruik ervan gebeurt voor eigen risico. Indien er schade uit voortvloeit, kan deze nimmer op WebAssen worden verhaald.

Links, Verwijzingen en getoonde websites van externe organisaties

Wij zijn op generlei wijze verantwoordelijk voor de pagina’s van externe organisaties die op de Website van WebAssen voorkomen. Wij zijn op generlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud die links en andere verwijzingen tonen. WebAssen behoudt zich het recht voor om links, verwijzingen en getoonde websites op elk willekeurig moment te verwijderen zonder de eigenaar hiervan voorafgaand te informeren.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden derhalve voor alle bovenstaande punten geen enkele aansprakelijkheid. Alle schade is voor risico van de gebruiker.